สายซิลิโคน หรือ ท่อยางซิลิโคน ทนความร้อนสูง ใช้ลำเลียงสายเคมี และของเหลวที่อุณภูมิสูง