ยางซิลิโคนโปรไฟล์ ( silicone profile )

ยางซิลิโคนโปรไฟล์

 ยางซิลิโคนโปรไฟล์ Silicone profile นำไปใช้งานได้หลากหลาย

เช่น ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวดี ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวพี  , ซิลิโคนโปร ไฟล์รูปตัวยู ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวอี,

ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวแอล, ซิลิโคนโปไฟล์รูปตัวเอช ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวซี ซิลิโคนโปรไฟล์รูปตัวที  เป็นต้น

รวมถึงเกรดยางซิลิโคนชนิดต่างๆ  และสีสันตามที่ท่านต้องการ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานให้ได้มากที่สุด

          โปรไฟล์ยางซิลิโคน การใช้งาน

-เป็นซีลความร้อนสำหรับตู้อบ

-ซีลความเย็นสำหรับตู้แช่แข็ง

- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

- เป็นซีลประตูรถ หน้าต่าง สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์และก่อสร้าง

          ยางโปรไฟล์ซิลิโคน ประเภทต่างๆ เช่น ยางเอกซ์ทรูชั่นซิลิโคน 2วัตถุดิบยางซิลิโคน, ต่อมุมยางซิลิโคน ยางสีซิลิโคน  ยางสีใสซิลิโคน

คุณลักษณะเด่น

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนโปรไฟล์

- สามารถผลิตงานเอกซ์ทรูชั่นได้ดี

- คุณสมบัติทนความร้อนสูง 260 องศา

- คุณสมบัติทนความเย็นต่ำ

- คุณสมบัติสัมผัสอาหาร